Monday, January 14, 2008

ลองดู


จากรูปภาพนี้ผมได้ทดลองโดยการนำภาพหน้าตรงของผมเองซึ่งมีสัดส่วนที่ปกติ
แล้วนำมาจัดวางตำแหน่งของใบหน้าให้เหลี่อมกันนิดหน่อยโดยการใช้วางให้คล้ายๆกับตาราง
จึงเหมือนกับภาพวิดิโอ Error ซึ่งผมได้ลองถอดแบบเอ็ฟเฟ็กของความ Error มา
และสีที่เซฟมาเป็น CMYK จึงทำให้สีออกมาในโทนที่ออกตุนๆและซีดหน่อย

No comments: