Monday, January 14, 2008


จากการระบายสีด้วยสี อะคิลิค แล้วนำมาสแกนซึ่งผมได้เปลี่ยนค่าสีให้ไม่เหมือนกันเช่นเดิม

ด้านบนเซฟเป็น RGB
ด้านล่างเซฟเป็น CMYK

ซึ่งเหตุผลที่ใช้การลงสีจริงนั้นผมตั้งใจว่าจะให้เห็นถึงการทับซ้อนของสีว่าจะมีเอฟเฟ็ก อย่างไรบ้าง
สีที่เลือกใช้ก็เป็นสีที่มอนิเตอร์ หรือ RGB อ่านได้นั้นเอง ผมจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ สีดำ เพราะสีดำ เมื่อ
เซฟเป็น CMYK แล้วนำมา POST จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพื้นที่ๆมีสีดำอยู่เลยNo comments: