Sunday, August 17, 2008

จากหนังสารคดีซึ่งผมคิดว่า การที่เขาต้องการแยกแยะว่าสิ่งไหนที่สามารถจะเกิดได้ตามลำดับ
ผมคิดว่าการที่เป็นหนังสารคดีนั้นมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่มาใช้ในตัวหนังนี้เป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็น 7 เรื่องที่มีการวิเคราะห์ว่าเรื่องไหนจะเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหน
และวิธีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ หนังเรื่องนี้ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวดำเนินเรื่องหลัก ๆ
ผมเลยคิดว่าการใช้วิทยาศาสตร์ของเขานั้นมีความกลมกล่อมกลับหนังสารคดีมากๆเช่นกัน

กลับมาที่งานตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ก่อนความคิดอันแรกออกมาก็คือ

No comments: