Sunday, August 17, 2008

Circle

จากที่ได้วิทยาศาสตร์มาแล้วนั้นผมจึงไปวิเคราะห์ว่า วิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้าง

วิทยาศาสตร์
- ความรู้เชิงประจักษ์ คือ การแจกแจงข้อเท็จจริงที่มีการทดลอง วิเคราะห์ ออกและขยายผลลัพธ์ออกมา
- คณิตศาสตร์
- การทดลอง
- สูตรวิทยาศาสตร์

จาก 4 อย่างที่นี้ผมคิดว่า สูตรวิยาศาสตร์นั้นมีความหน้าสนใจที่จะนำมาทำงาน แล้วสูตรอะไรที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกี่ยวกับหนังาสารคดี
ผมขอกลับไปที่หนังสารคดีนิดหนึงเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งมันไป หนังสารคดีนั้นเกี่ยวกับการแตกของโลกใน 7 อย่างซึ้งจะพูดถึงโลกนั้น
เป็นสิ่งที่ใหญ่และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆ เป็นอะไรที่ทุกคนก็รู้จัก ผมเลยสนใจการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ้งเป็นสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ซึ่งเป็นสูตรในวิชา ฟิสิกส์ ม. ปลาย ซึ้งตอน ม. ปลายนั้นผมไม่ได้เรียนสายวิทย์มาด้วยจึงเป็นปัญหานิดหน่อยในการเข้าใจต่อสูตรนี้
ผมจึงได้โทรไปถามเพื่อนในสมัยม.ปลาย ก็ได้ถอดสสูตรนี้ออกมาคือ


จากสูตรนี้ท่าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับเราเหวี่ยงลูกตุ้มที่มีเชือกติดอยู่

Fc แรงสู่ศูนย์กลางคือ จุดที่เราจัดเชือกแล้วหมุน
M มวลของลูกตุ้ม
V ความเร็วในการหมุน
R รัสมี ความยาวของเชือก

ซึ่งในกรณีการที่จะเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นั้นคือกำลังของมือเราว่าเหวี่ยงในความเร็วเท่าไหร่
แต่ในกรณีการหมุนของวงกลมแบบอื่นนั้นก็มีความแตกต่างไปอีกเช่นกันเช่น
การขับรถเป็นวงกลมก็มีความคล้ายกับการเหวี่งลูกตุ้มแต่การขับรถเป็นวงกลมนั้น
ตัวที่ขับเคลื่อนคือตัว มวล เป็นตัวกระทำ ต่างจากลูกตุ้มที่ มีจุดศูนย์กลางเป็นตัวกระทำแต่ให้การเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมเช่นกัน

No comments: